Zadaj pytanie

Imię
Nazwisko
Województwo
Telefon
Email
Firma
Pytanie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (ul. Grzybowska 85 lok. U7, 00-844 Warszawa) moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane podaję dobrowolnie (jednak brak podania niniejszych danych oraz zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak możliwości realizacji zgłoszenia oraz usług z nim związanych), przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce „Polityka Prywatności” oraz „RODO” bądź na naszej stronie internetowej: www.kidp.pl *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce „Polityka Prywatności” oraz „RODO” bądź na naszej stronie internetowej: www.kidp.pl

* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.