Szkolenia

Zasady stosowania międzynarodowego prawa podatkowego przy opodatkowaniu dochodów transgranicznych

Organizator
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Lokalizacja
Cena
492,00 zł
Cena netto: 400,00 zł

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2024 r.

 

Tematyka szkolenia: „Zasady stosowania międzynarodowego prawa podatkowego przy opodatkowaniu dochodów transgranicznych”

Wykładowca: Marcin Grześkowiak

Miejsce szkolenia: ONLINE

Harmonogram:

10:00 – 15:00 wykład (w trakcie wykładu zaplanowane są 2 przerwy)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 492,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w formie elektronicznej);

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Małopolskiego Oddziału KIDP: mBANK S.A. 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel szkolenia.podatkibezryzyka oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej na 3 dni (robocze) przed planowanym wydarzeniem pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, w sytuacji nie zabrania się odpowiedniej ilości osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Konstrukcja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)

2.      Rola komentarza OECD i dodatkowych raportów OECD oraz sposób ich wykładni

3.     Wpływ Konwencji Wielostronnej MLI na stosowanie norm międzynarodowego prawa podatkowego

4.     Ustalanie rezydencji podatkowej podatnika

a.     Kryteria powstawania rezydencji podatkowej

b.     Reguła kolizyjna przy podwójnej rezydencji

c.     Problem spółek osobowych

d.     Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku

5.     Ustalanie kraju źródła (pochodzenia) przychodu

6.     Przyporządkowanie przychodu do odpowiedniego artykułu w UPO i prawidłowe odczytywanie zapisów UPO pod kątem przyporządkowania poszczególnym państwom kompetencji do opodatkowania

7.      Zaistnienie opodatkowania jako współgranie norm kompetencyjnych z UPO oraz przepisów krajowych danego państwa determinujących powstanie obowiązku podatkowego

8.     Aspekty stosowania metod łagodzenia podwójnego opodatkowania na podstawie UPO

a.     Metoda kredytu podatkowego

b.     Metoda zaliczenia z progresją

9.     Analiza zasad opodatkowania transgranicznych dochodów z pracy najemnej

10.   Analiza zasad opodatkowania transgranicznych dochodów z działalności gospodarczej

a.     problematyka form powstawania zakładu zagranicznego

b.     podstawy przyporządkowania zysku do zakładu zagranicznego

11.    Wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła

12.   Ulga abolicyjna

Dostępne terminy

Nazwa
Termin
Lokalizacja
Cena

Zasady stosowania międzynarodowego prawa podatkowego przy...

2024-11-26
492,00 zł
Wyślij zgłoszenie